Denný archív: 28. februára 2018


Magická 8: VI. Sociálne a občianske kompetencie

V marci sa spoločne zameriame na sociálne a občianske kompetencie. Tie zahŕňajú nasledovné body: byť aktívnym účastníkom v spoločenskom, občianskom a pracovnom živote,  byť schopný spolupracovať a komunikovať s ľuďmi z rôzneho sociálneho prostredia a inej kultúry zvládať riešenie konfliktov mať vedomosti, zručnosti a správať sa ako aktívny občan zúčastňovať sa na občianskom […]