logo_zobud sa a podMnohí úspešne plníte úlohy etapovej hry pod názvom Zobuď sa poď až ste sa dostali do cieľa. Na september tu máme posledné kolo úloh. Dúfame že ich splníte hravo a včas nám zašlete vypracovanie úloh. Najneskôr však do 15. septembra!

S demokraciou ste sa stretli už pri plnení prvých úloh, založili ste si detské rady, zvolili ste si svojich  lídrov a rozdelili úlohy. Demokracia vás sprevádzala aj  počas plnení vašich aktivít, realizovaní verejnoprospešných projektov. A tak nastal čas zúročiť vaše zručnosti a vedomosti. Tento mesiac vás v rámci etapovej hry čakajú posledné dôležité úlohy.

SEPTEMBER + hárok

publikácia ROK SO ŽSR

ÚLOHA 1 – PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ

ÚLOHA 2 – PRÍLOHA

ÚLOHA 3 – EVALVAČNÝ DOTAZNÍK PRE DETSKÉ RADY