IMG_6552_logoVo FÉNIXE to v apríli žilo oslavami, významnými  vystúpeniami,  podujatiami, stretnutiami… Detská organizácia FÉNIX oslávila 25-ku,  je v najlepších rokoch! Vstúpila do svojho ďalšieho putovania  a s tým prichádzajú nové výzvy, nové projekty a aj tretia etapa  hry Miesto kde žijem.  Je čas na výmenu skúseností,  zdieľanie  svojich názorov, postojov,  získavanie nových informácii, vedomostí a zručností. Prostredníctvom aktivít a podujatí hry Miesto kde žijem  sa zapojte aj  do štruktúrovaného dialógu. Pred vami je dôležitá úloha!

V tretej etape sa zameriame na spoločnosť, na miesto v ktorom žijeme, stretávame sa s kamarátmi, rodinou, obyvateľmi, zástupcami miest či obcí (mesto, obec, celé Slovensko, ale aj Európu)

Počas tretej etapy vstúpite  do zázračnej krajiny MARVELOUS

Usporiadajte zaujímavú aktivitu, podujatie (nápomocná bude Banka nápadov 2), do ktorého zapojíte aj vašich kamarátov, širšiu verejnosť, školu,  predstaviteľov mesta, obce a po jeho skončení spoločne vyplňte dotazník, ktorý nám pošlete spolu s prezenčnou listinou.

Nezabudnite všetko zdokumentovať a zhrnúť svoje názory, výstupy z aktivít, podujatí  do priloženého dotazníka,  alebo spracovať do zaujímavej prezentácie + z každej aktivity podujatia spraviť priloženú prezenčku. Tešíme sa na vaše nápady a názory.

Ak vás niektorý námet zaujme, neváhajte nás kontaktovať a my vám pomôžeme pripraviť  všetky materiály.  Radi vám pomôžeme i s tlačením materiálov, butónmi, propagáciou a pod.

Skontaktujte sa s nami prostredníctvom mailu sutaze@do-fenix.sk.

Pokiaľ máte  záujem uverejniť svoje námety, banka nápadov je otvorená.

Inšpiráciu nájdete v BANKE NÁPADOV 

 

DOTAZNÍK -> dotazník k úlohám

PREZENČKA -> prezenčka