Denný archív: 16. decembra 2016


Máme víťazov!!

Etapová hra Miesto, kde žijem sa skončila  a my sme prišli úspešne do cieľa. Mladí ľudia ukázali, že vedia byť aktívni v občianskej spoločnosti, vedia vyjadriť svoje názory a postoje, spolupracovať a oslávili 25 rokov DO FÉNIX ako sa patrí. Najlepší z najlepších budú odmenení.  Od 1 do 15.decembra prebiehalo  verejné hlasovanie prostredníctvom dotazníka .Územné organizácie prezentovali svoju […]


Sú to aj naše práva!

Minulý týždeň sme spustili kampaň Sú to aj moje práva! Chceli sme ňou osláviť Medzinárodný deň ľudských práv (10.12.) a prispieť k zvýšeniu povedomia o ľudských právach. V rámci kampane ste nám mohli prispieť fotografiami, ktoré zobrazovali jedno z práv vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv alebo sa zapojiť aktivitami, ktoré sme ponúkli.   […]