Denný archív: 2. októbra 2020


Parti projekt sa začal!

Aj tento rok bude Parti projekt! Druhý ročník sme odštartovali úvodným školením, žiaľ iba ONLINE. Do projektu sa prihlásilo 8 základných organizácií. Deti, mladí ľudia si budú navrhovať projekty, realizovať kampane, hlasovanie, získajú informácie a spoznajú, čo je to participatívny rozpočet v praxi a nakoniec si zrealizujú víťazný projekt, na ktorý majú možnosť […]


Realizácia činnosti v DO FÉNIX podľa platných epidemiologických opatrení

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 budú základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z. upravené. 1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva nové opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť a dodržiavať ich pri realizácií činnosti. Základné organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť na základných, alebo stredných školách môžu vykonávať svoju činnosť v prípade, […]