Projekt IT si pripojený sa realizoval vďaka podpore programu Bez nástrah online Nadácie Orange.

Zámerom bolo vytvoriť rovesnícky projekt, v ktorom sa vyškolili mladí ambasádori a koordinátori. V projekte IT si pripojený bol vytvorený priestor, v ktorom sa spojili deti/mladí ľudia s dôležitými dospelými. Pod odborným vedením spoločne získali potrebné informácie, vedomosti, zručnosti a vytvorili rovesnícky program, vlastné projekty, kampane vo svojich komunitách. Cieľovou skupinou boli deti vo veku 9-17 rokov, pracovníci s mládežou, pedagógovia a rodičia. Projekt sa realizoval v DO FÉNIX Bratislava, Galanta, Dubnica, Krásnohorské Podhradie, Kráľová pri Senci a Rožňava.

 

Záverečným online webinárom sme ukončili pilotnú časť rovesníckeho projektu. Spolu s ambasádormi a koordinátormi sme vyhodnotili projekt, jeho ciele a výstupy. Ambasádori a koordinátori projektu prezentovali svoje aktivity na základných organizáciách DO FÉNIX. Odbornou časťou webináru nás sprevádzali hostky Zuzana Juráneková IPčka, Kristína Blažeková zo Zvolsi. info a koordinátor Dušan Kačík.Hostia účastníkom webináru predstavili príbehy online sveta, čo sa odohráva na sociálnych sieťach, čo robia deti, mladí ľudia na internete, ako pracovať  a vyhodnocovať informácie, čo je FANTOMAS, ako mať bezpečne nastavený náš online priestor, aby sme boli v bezpečí nie len my, ale aj naši kamaráti, naše informácie a údaje.

 

Nahliadnite do rovesníckych projektov:

DO FÉNIX Kráľová pri Senci

V DO FÉNIX Kráľová pri Senci sa realizoval projekt IT si pripojený. V úvode svojho rovesníckeho projektu  ambasádorky predstavili projekt, zaujímavosti o online bezpečnosti  a spustili súťaž  pre svojich kamarátov a kamarátky o tom, ako vyzerá online svet, čo sa im v ňom páči/ nepáči. Deti vo veku 9-10 rokov si pripravili pútavé projekty o bezpečnom internete, sociálnych sieťach, komunikácii, o tom, ako online svet vnímajú deti a dospelí. Svoje projekty prezentovali pred kamarátmi  na spoločnom workshope, ktorými ich sprevádzali ambasádorky a koordinátorky projektu. Workshop bol spestrený zážitkovými aktivitami a hrami zameranými na bezpečnosť na sociálnych sieťach, na výzvy na internete, kybešikanu a na pravdivosť informácií. 

DO FÉNIX Galanta

V marci sme sa zúčastnili dvojdňového stretnutia v Senci. Po tomto školení sme odštartovali aktivity v DO FÉNIX Galanta. Pre kamarátov sme  pripravili tvorivé dielne, zážitkové aktivity, hry a prezentácie k téme bez nástrah online. Do projektu bolo zapojených 26 starších detí 14-15 ročných a 25 mladších detí 8-9 ročných. Venovali sme sa témam bezpečnosť, kyberšikana, kybergrooming a komunikácia na sociálnych sieťach. Na úvod sme použili reálny príbeh z nášho okolia.  Následne sme mali prezentáciu a besedu s ambasádorom projektu Martinom, ktorý nám porozprával o svojich zážitkoch  skúsenostiach zo školenia v Senci. (Jolika Rakická, DO FÉNIX Galanta)

Projekt prebiehal vo viacerých fázach:

– Beseda v skupine, plány a návrhy aktivít

– Zhotovovanie prezentácií

– Tvorba plagátov

– Prezentovanie svojich prác v skupine  menších detí  a beseda s nimi.

– Vyhodnotenie projektu – rozhovor

V DO FÉNIX Rožňava

Aj v DO FÉNIX Rožňava prebiehali aktivity zamerané na digitálnu bezpečnosť. Účastníci sa spoločne  venovali vzájomnému učeniu sa, diskusiám. Mladí ľudia sa zamerali na kritické myslenie, nástrahy online sveta, sociálne siete, hoaxy, ale aj umelú inteligenciu. Pripravili si rolové hry, vlastné projekty, reportáž,  kreatívne a zážitkové aktivity, pri ktorých využili aj rôzne alikácie. 

V DO FÉNIX Bratislava

Základná organizácia Bratislava sa v rámci projektu IT si pripojený/á sa zamerala na skúmanie hoaxov a dezinformácií z oblasti zdravia a histórie pod vedením predsedu ZO Bratislava Jozefom Budajom a lektorkou Nikolou Synak z Ústredia DO FÉNIX.
Na začiatku si účastníci a účastníčky workshopu zadefinovali základné pojmy ako hoax, dezinformácia a konšpirácie. Počas prvej aktivity sa snažili navrhnúť niekoľko praktických krokov, ako rozoznávať dezinformácie v rámci ponúkaného obsahu na internete.V druhej časti workshopu sa účastníci a účastníčky rozdelili do menších skupín a simulovali redakčné rady s rôznym zameraním a mali napísať krátky článok o historickej udalosti zameranej na požiar v Starovekom Ríme v roku 64 n.l.. Články mali populárno náučný, ekonomický, bulvárny charakter, ale išlo aj o príspevky na Facebook či Instagram. Na základne tejto aktivity si uvedomovali, že informácie sú ovplyvnené zámerom a cieľom konkrétnych médií. Preto je dôležité kriticky hodnotiť, aké média sledujeme a čítame. ( Nikola Synak)

DO FÉNIX Dubnica

V DO FÉNIX Dubnica rozbehli projekt IT si pripojený dvaja šikovní ambasádori s podporou koordinátora. Pre svojich kamarátov a rovesníkov si pripravili prezentácie o bezpečnosti na internete, emóciách a kybešikane.

 

Ak Vás náš projekt zaujíma, neváhajte nás kontaktovať na projekty@do-fenix.sk. V projektoých aktivítách budeme pokračovať aj v budúcnosti.