Každoročne v letných mesiacoch otvárame brány pre fénixákov, ktorí majú chuť zažiť letný vzdelávací kemp. Letné vzdelávacie kempy sú vždy tematický ladené. Je to týždeň  plný, hier, nových informácii,  aktivít, projektov, nechýba ani turistika, kreatívne dielne a športové aktivity.

Spoznať tu môžeš fénixákov z celého Slovenska a v kufri si z kempu odnesieš určite množstvo zážitkov a kamarátstiev.

Ak máš záujem o takýto kemp, informuj sa u svojho vedúceho. Prihlasovanie vždy prebieha v mesiacoch marec- apríl

 

Letné zážitkovo-vzdelávacie kurzy: