Mesačný archív: apríl 2016


Spoznávame sa: Dušan KLAS, zástupca primátora mesta Handlová

8.marca 1376 kráľ Ľudovít I. Veľký vydal pre osadníka Henricha Krickera zakladajúcu listinu, aby na mieste zvanom Krásny Les (Seperdeo) svoj dom a osadu mohol založiť a množstvom ľudí ju zaplniť. Bol tu len les, krásny – SEPERDEO VITA. Čistá panenská príroda. Prvé správy o uhlí sa objavili až v druhej polovici 18-tého storočia, kedy sa […]


Spoznávame sa: Rastislav ZAREMBA, starosta obce Zemplínske Hámre

Kultúrno – osvetová činnosť obce bola a aj je súčasťou každodenného života. V predvojnovom období ju zabezpečovali predovšetkým učitelia a ochotnícke divadlo. V októbri 1928 bola založená obecná knižnica s počtom kníh 52. Prvé filmové predstavenie zhliadli žiaci školy v Snine 25.03.1928. Prvé rozhlasové vysielanie si vypočuli občania v miestnej škole 08.12.1935. Kultúrna […]


Humenčania na ERASME+

Vo februári sme fenixákom ponúkali možnosť zúčastniť sa medzinárodnej výmeny v Poľsku, kde účastníkmi budú Poliaci, Slováci a Litovci. Išlo o projekt pod názvom REGIONAL PUZZLE, kde mali účastníci spoznávať rôzne kultúry iných krajín. Za Fénix sa tam prihlásila ÚO Humenné pod vedením Silvie Lišaníkovej a ona poverila Samuela a Jozefa ako lídrov […]


Spoznávame sa: Milan LIŠTIAK, starosta obce Važec

 Obec bola osídlená od dávnoveku, čoho dôkazom sú nálezy: kamenná sekera z lokality Slamenná, nálezy z doby kamennej pri výstavbe diaľnice D-1, ale najmä bronzový nôž z obdobia halštatskej kultúry r. 1500 pr. Kristom, nájdený na brehu Váhu v strede obce. Chotárne názvy ako „Turie pole“ a ďalšie svedčia o starobylosti osídlenia tohto […]


Napísali o nás v IFM – SEI

V medzinárodnej organizácii IFM-SEI už nie sme nováčikovia a dávame o svojich aktivitách pravidelne vedieť celému svetu, keďže IFM-SEI združuje viac ako 50 národných organizácii po celom svete. 


Veľa šťastia mladomanželom

Tento víkend sa rozhodol spraviť veľký životný krok predseda ÚO Čachtice Zdenko Rábara. Povedal si ÁNO so svojou dlhoročnou partnerkou Martinkou Škarítkovou 2. 4. o 16:00 v evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí.


Spoznávame sa: Stanislav RAKÁR, starosta obce Nižná Sitnica

Nižná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd na sútoku rieky Oľky a Sitničky. Chotár ma mierne zvlnený povrch so svahmi, ktoré sú rozčlenené hlbokými eróznymi ryhami a výmoľmi. Stred obce má nadmorskú výšku 187 m, v chotári obce je nadmorská výška 170 – 398 m. Podľa administratívneho začlenenia patrila obec do Zemplínskej župy, […]