Detská konferencia patrí od roku 2006 k pravidelným podujatiam. Svoje brány otvorila prvý krát v Senici s témou Zdravie na chrbte. Po krátkej prestávke sa začali realizovať ďalšie  ročníky pod názvom SÚ MEDZI NAMI. O téme konferencie rozhodujú deti a mladí ľudia vždy po skončení konferencie. Detská konferencia je priestor, kde sa deti, mladí ľudia stretnú s odborníkmi na danú tému, dozvedia sa nové informácie a zároveň v tvorivých a interaktívnych workshopoch  spracujú zadanú úlohu, kde majú priestor na vyjadriť svoje názory, diskutovať v skupinách a rozvíjať tak svoje kompetencie neformálnym spôsobom.

Záver konferencie patrí otázkam a spoločnej diskusii. Konferencie sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 detí a mladých ľudí vo veku 10-15 rokov.

 

Prehľad našich konferencií:

2012   Sú medzi nami v Kováčovej pri Zvolene –  Rôznorodosť

2013   Sú medzi nami-  Nástrahy informačných technológií

2014   Sú medzi nami –v Moravanoch nad Váhom: Nikdy sa nevzdávaj – startupy

2015   Sú medzi nami- Nebuď nevšímavý!

2016  Sú medzi nami –v Tajove:  Drogy a závislosti

2017 Sú medzi nami – Duchonka: Podaj mi ruku: partnerské, kamarátske vzťahy, vzťah rodič-dieťa

2018  Sú medzi nami –   v Tatranskej Lomnici: Byť zdravý je IN

2019  Sú medzi nami- v Kľačne:  Športom ku zdraviu

2020  Sú medzi nami-  na Sninských rybníkoch: Voda, to najcennejšie.