Detská konferencia patrí od roku 2006 k pravidelným podujatiam. Svoje brány otvorila prvý krát v Senici s témou Zdravie na chrbte. Po krátkej prestávke sa začali realizovať ďalšie  ročníky pod názvom SÚ MEDZI NAMI. O téme konferencie rozhodujú deti a mladí ľudia vždy po skončení konferencie. Detská konferencia je priestor, kde sa deti, mladí ľudia stretnú s odborníkmi na danú tému, dozvedia sa nové informácie a zároveň v tvorivých a interaktívnych workshopoch  spracujú zadanú úlohu, kde majú priestor na vyjadriť svoje názory, diskutovať v skupinách a rozvíjať tak svoje kompetencie neformálnym spôsobom.

Záver konferencie patrí otázkam a spoločnej diskusii. Konferencie sa každoročne zúčastňuje viac ako 100 detí a mladých ľudí vo veku 10-15 rokov.

Prehľad našich konferencií:

 • 2012 SÚ MEDZI NAMI – Rôznorodosť (Kováčová pri Zvolene)
 • 2013 SÚ MEDZI NAMI – Nástrahy informačných technológií
 • 2014 SÚ MEDZI NAMI – Nikdy sa nevzdávaj (Moravany nad Váhom, Výtoky)
 • 2015 SÚ MEDZI NAMI – Nebuď nevšímavý (Trebišov, Veľaty) – Mgr. Filip Hric
 • 2016 SÚ MEDZI NAMI – Drogy a závislosti (Tajov) – Mgr. Zuzana Macková
 • 2017 SÚ MEDZI NAMI – Podaj mi ruku (vzťahy) (Duchonka) – Mgr. Petra Kaločayová
 • 2018 SÚ MEDZI NAMI – Byť zdravý je IN (Tatranská Lomnica) – PhDr. Vladimír Zlatoš
 • 2019 SÚ MEDZI NAMI – Športom ku zdraviu (Kľačno) – Tomáš Krpelan & Martina Beniačová
 • 2020 SÚ MEDZI NAMI – Voda, to najcennejšie (Sninské rybníky)
 • 2022 SÚ MEDZI NAMI – Zdravie nie je klišé (Huty) – Mgr. Nikoleta Kuglerová, PhD.
 • 2023 SÚ MEDZI NAMI – IT si pripojený /pripojená (Prašník) – Kristína Blažeková / Zuzana Čižmárová / Matej Slažanský
 • 2024 ???