Celoslovenské stretnutie Fénixákov2024-01-22T15:52:01+02:00

Detská organizácia FÉNIX začala tradíciu celoslovenských stretnutí v roku 2009. Stretnúť, navzájom sa spoznať a zažiť nové dobrodružstvá. To je vždy snahou organizátorov. Podujatie trvá 4 dni, koná sa každoročne v obmene východ, stred a západ.

Zvolená téma, ktorou žijú všetci účastníci celoslovenského stretnutia fénixákov dáva možnosť účastníkom získať nové poznatky a prístupy k danej téme. Medzi najžiadanejšie témy patrili ekológia, zdravie a zdravý životný štýl, voľba povolania, šport a turistika.

Kedy a kde sa konali CSS a kto ich pripravoval?

 1. CSS 12. – 15. 9. 2009 Sninské rybníky(ÚO Snina)
 2. CSS 15. – 18. 9. 2010 Remata(ÚO Handlová)
 3. CSS 15. – 18. 9. 2011 Opatová(ÚO Dubnica nad Váhom a ÚO Nová Dubnica)
 4. CSS 13. – 16. 9. 2012 Košariská(ÚO Hrabušice)
 5. CSS 12. – 15. 9. 2013 Podskalie(ÚO Nová Dubnica)
 6. CSS 12. – 15. 6. 2014 Moravany nad Váhom(Ústredie)
 7. CSS 11. – 14. 6. 2015 Veľaty(ÚO Košice a ÚO Trebišov)
 8. CSS 15. – 18. 9. 2016 Tajov(ZO Banská Bystrica
 9. CSS 16. – 19. 6. 2017 Duchonka (Ústredie DO FÉNIX)
 10. CSS 14. – 17. 6. 2018 Tatranská Lomnica (Ústredie DO FÉNIX)
 11. CSS 13. – 16. 6. 2019 Kľačno (ZO Handlová)
 12. CSS 13. – 14. 6. 2020 ONLINE(Ústredie DO FÉNIX)
 13. CSS 17. – 20. 9. 2021 Stará Myjava (ZO Stará Turá a ZO Dubnica nad Váhom)
 14. CSS 15. – 18. 9. 2022 Huty (Ústredie DO FÉNIX)
 15. CSS 15. – 17. 9. 2023 Prašník (Ústredie DO FÉNIX)
 16. CSS 12. – 15. 9. 2024 ???

Články o Celoslovenské stretnutie Fénixákov

Go to Top