Projekty: magicka-8


Magická 8: VII. Iniciatívnosť a podnikavosť

V jednoduchosti – premeniť myšlienku na akciu, byť kreatívny a inovatívny, nebáť sa riskovať plánovať a riadiť projekty, pracovať s rôznym kontextom, vedieť využiť ponúkané možnosti pre svoj vlastný rozvoj a byť si vedomý etických hodnôt. (Youthpass Guide, str. 63) V poradí siedma, predposledná, kompetencia je iniciatívnosť a podnikavosť. Kompetencia, ktorá zrejme nechýba […]


Magická 8: V. Naučiť sa učiť

“Ak dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. Ak mu však ukážeš, ako tkať siete, nakŕmiš ho na celý život.” (Konfucius)   V dnešnom článku nájdete v poradí už piatu klúčovú kompetenciu “NAUČIŤ SA UČIŤ”. Čakajú vás s ňou 4 úlohy. Naučiť sa učiť je schopnosť organizovať svoje učenie. Zahŕňa efektívny manažment […]


Magická 8: IV. Digitálna kompetencia

Štvrtou kľúčovou kompetenciou je DIGITÁLNA. V súčasnosti využívame informačné technológie vo svojom pracovnom (školskom) čase i počas voľna. Podávame, spracovávame, ukladáme a analyzujeme informácie, zdieľame ich pomocou internetu prostredníctvom mobilov, digitálnych kamier atď. Okrem toho zahŕňa digitálna kompetencia aj sebaisté a kritické používanie informačno komunikačných technológií (IKT) na prácu, zábavu a komunikáciu.   […]


Magická 8: III. Matematická, vedecká a technická kompetencia

Táto kompetencia v skratke znamená počítanie, príprava rozpočtov, kontrola a plánovanie výdajov, riešenieproblémov, logické a kritické myslenie, hľadanie dát, analýza potrieb, prezentovanie faktov podľa modelov a grafov, a byť citlivý k prostrediu (Youthpass Guide, str. 58). Tento raz tu máme 5 úloh. Po splnení nezabudnite na reflexiu a spoločnú diskusiu.


Magická 8: II. Komunikácia v cudzom jazyku

Druhá kľúčová kompetencia sa nazýva Komunikácia v cudzom jazyku (alebo v cudzích jazykoch).  Cudzie jazyky sú dnes už  nevyhnutnosťou. Ich znalosť zjednodušuje spoznávanie iných kultúr a spoznávanie nových ľudí, zvyšuje zamestnateľnosť, rozširuje možnosti kariéry, buduje sebadôveru, prispieva k zlepšeniu komunikácie v materinskom jazyku, a prináša mnohé ďalšie benefity. “Komunikácia v cudzom jazyku alebo v […]


Magická 8: I. Komunikácia v materinskom jazyku

  Je tu  prvé zadanie hry Magická 8. Aktivity sú určené deťom v mladšom školskom veku (a predškolákom, ktorí si trúfnu na plnenie úloh). Postupne sa budeme venovať 8 kľúčovým kompetenciám. Toto slovné spojenie počuť vo svete už niekoľko rokov. Oficiálne sa dostalo do povedomia 18. decembra 2006, keď Európsky parlament a Európska rada prijali Odporúčanie […]