Projekty: miesto kde žijem


Máme víťazov!!

Etapová hra Miesto, kde žijem sa skončila  a my sme prišli úspešne do cieľa. Mladí ľudia ukázali, že vedia byť aktívni v občianskej spoločnosti, vedia vyjadriť svoje názory a postoje, spolupracovať a oslávili 25 rokov DO FÉNIX ako sa patrí. Najlepší z najlepších budú odmenení.  Od 1 do 15.decembra prebiehalo  verejné hlasovanie prostredníctvom dotazníka .Územné organizácie prezentovali svoju […]


Miesto, kde žijem

  Detskej organizácie FÉNIX  oslavovala 25 rokov  aktívne  aj plnením  zaujímavých úloh a súťaží.  Rok zbehol ako voda a etapová hra Miesto kde žijem je vo finále!  Počas etapovej hry ste plnili množstvo aktivít, realizovali zaujímavé akcie, podujatia, spolupracovali so zaujímavými ľuďmi, prezentovali ste činnosť svojej ÚO a Detskej organizácie FÉNIX a vyjadrovali svoje názory a postoje k spoločenským […]


3. ETAPA: Vymieňame si skúsenosti a názory

Vo FÉNIXE to v apríli žilo oslavami, významnými  vystúpeniami,  podujatiami, stretnutiami… Detská organizácia FÉNIX oslávila 25-ku,  je v najlepších rokoch! Vstúpila do svojho ďalšieho putovania  a s tým prichádzajú nové výzvy, nové projekty a aj tretia etapa  hry Miesto kde žijem.  Je čas na výmenu skúseností,  zdieľanie  svojich názorov, postojov,  získavanie nových informácii, vedomostí a zručností. Prostredníctvom aktivít a podujatí […]


2. ETAPA: FÉNIX oslavuje

Prvá etapa našej hry Miesto kde žijem je za nami. Väčšine z vás sa podarilo nadviazať kontakt s obecnými  a mestskými úradmi, stretli ste sa s vedením obce, so samosprávou a predstavili ste im činnosť DO FÉNIX. Verím, že predstavovanie bolo obojstranne prospešné.  Páni starostovia, primátori už vedia o činnosti detskej organizácie FÉNIX, o.z., o konkrétnych snoch a túžbach detí vašej […]


1. ETAPA: Spoznávame sa

Prvá etapa našej hry pod názvom Spoznávame sa je v plnom prúde. Územné organizácie poslali prihlášky a nadviazali kontakt  s obecnými a mestskými úradmi. Niektorých  pánov starostov a primátorov sme oslovili aj my. Prostredníctvom dotazníka, alebo osobnej návštevy sme im položili otázky…


Miesto kde žijem

Základom participácie detí a mladých ľudí na veciach verejných  je predovšetkým právo mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však deti a  mladí ľudia mali sami odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na túto úlohu pripraviť. 


Tu žijem, tu som doma

„Tu žijem, tu som doma – obec najlepšia pre deti“ je pracovný názov projektu, ktorý bude realizovať DO FÉNIX v roku 2016. Jeho úlohou je zviditeľniť činnosť DO FÉNIX v danej lokalite a v spolupráci s predstaviteľmi obce a obyvateľmi organizovať nezabudnuteľné podujatia.