IMG_6552_logoPrvá etapa našej hry pod názvom Spoznávame sa je v plnom prúde. Územné organizácie poslali prihlášky a nadviazali kontakt  s obecnými a mestskými úradmi.

Niektorých  pánov starostov a primátorov sme oslovili aj my. Prostredníctvom dotazníka, alebo osobnej návštevy sme im položili otázky…

  • 9. 2. 2016 starosta obce BELOVEŽA – TU.
  • 15. 2. 2016 prednostka mesta SLÁDKOVIČOVO – TU.
  • 22. 2. 2016 primátor mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU – TU.
  • 29. 2. 2016 primátor mesta SNINA – TU.
  • 7. 3. 2016 primátor mesta NOVÁ DUBNICATU.
  • 14. 3. 2016 starosta obce TRNOVEC NAD VÁHOM – TU.
  • 21. 3. 2016 primátorka mesta STARÁ TURÁTU.
  • 29. 3. 2016 starosta obce KOŠICKÁ BELÁTU.
  • 4. 4. 2016 starosta obce NIŽNÁ SITNICATU.