Mesačný archív: február 2016


Spoznávame sa: Štefan MILOVČÍK, primátor mesta Snina

Dnešná moderná Snina je domovom pre 20 468 obyvateľov. Napriek svojmu veku (prvá pís. zmienka 1343) je mestom mladých, v ktorom svorne žijú občania slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú milo prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje, ako sa z roka na rok mení. zdroj: snina.sk


ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG

Rada mládeže Slovenska spustila nový web strukturovanydialog.sk! Nájdete tam viac ako 50 videí o ľuďoch z mládežníckych organizácií a informácie o tom, ako sa zapojiť. Videá aj a organizácie budeú postupne predstavovať na Facebooku.


Bamboška 2016 České Budejovice

Rada mládeže Budejovického kraja pripravuje XVI. ročník BAMBIRIÁDY pre organizácie pracujúce s deťmi a mládežou. Akcia sa uskutoční 20. – 21. 5. 2016 (piatok – sobota) v Českých Budejoviciach pri športovej hale.


Dobrovoľník roka 2015

Podpredseda DO Fénix Patrik Herman získal ocenenie Dobrovoľník roka 2015, ktoré si prevzal vo štvrtok 11. 2. 2016 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na odovzdávaní cien ho sprevádzala Evka Pintérová z DO Fénix, aj z dôvodu, že DO Fénix stála za jeho nomináciou.


UWC štipendiá

Štipendiá v rámci Young Change Makers Programme od nadácie Velux sú cielené na podporu vzdelávania študentov zo znevýhodnených podmienok, čo pre prípad SR znamená, že pochádzajú z rómskej menšiny alebo žijú v náhradnej starostlivosti. Presnejšie podmienky sú dostupné na http://www.uwc.sk/velux/ . Výnimočnosť štipendií spočíva v tom, že zahŕňajú nielen výdavky spojené so štúdiom, učebné pomôcky, […]


1. ETAPA: Spoznávame sa

Prvá etapa našej hry pod názvom Spoznávame sa je v plnom prúde. Územné organizácie poslali prihlášky a nadviazali kontakt  s obecnými a mestskými úradmi. Niektorých  pánov starostov a primátorov sme oslovili aj my. Prostredníctvom dotazníka, alebo osobnej návštevy sme im položili otázky…