Mládežnícke konferencie majú v DO FÉNIX svoju históriu. Prvá  sa konala v Humennom. Na tejto konferencii sa zúčastnili mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí spoločne diskutovali o dobrovoľníctve, participácii mladých ľudí v meste.

V roku 2014 sa uskutočnila v Dubnici nad Váhom konferencia na tému „Podpora podnikavosti, iniciatívnosť, participácia a zotrvanie mladých ľudí v organizácii“

Zámerom konferencii je vytvárať spolupráce medzi mladými ľuďmi a dôležitými dospelými, zástupcami miest, obcí, s odborníkmi s rôznych oblasti a umožniť mladým ľuďom prezentovať svoje názory a postoje, nadväzovať spolupráce.

V roku 2019 sa začali realizovať mládežnícke konferencie pod názvom IDEM DO TOHO s témami, ktoré si vybrali mladí ľudia v DO FÉNIX. Mládežnícke konferencie sa konajú na jednotlivých základných organizáciách. Témami predchádzajúcich ročníkov boli napríklad:

  • zdravie a zdravý životný štýl
  • dobrovoľníctvo
  • ekológia
  • participácia mladých ľudí

Idete do toho? Zaujíma Vás nejaká téma, radi by ste sa aktívne zapojili a prezentovali svoje vedomosti, zručnosti? Mládežnícka konferencia je priestor, kde sa môžu na rovnocennej úrovni stretnúť mladí ľudia s odborníkmi a spoločne diskutovať,  riešiť problémy, témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Mládežnícka konferencia slúži na stretnutie aktívnych mladých ľudí – členov Detskej organizácie FÉNIX. o.z., ktorí sa zapájajú do aktuálneho diania v spoločnosti. Okrem toho sa zaujímajú o konkrétnu tému Mládežníckej konferencie, sú komunikatívni a radi sa podelia o svoje názory so svojimi rovesníkmi. Ak máte o projekt záujem. Prihlásiť sa môže základná organizácia (rsp. jej vedúci) po spustení prihlasovania, ktoré zverejníme na našej internetovej stránke.

Každoročne sa na  základných organizáciách uskutočňujú tematické mládežnícke konferencie.